Tarieven

Correcte en betaalbare zorg

Als vroedvrouw ben ik geconventioneerd. Dit houdt in dat ik werk aan de opgelegde tarieven van het RIZIV, wat correcte en betaalbare zorg garandeert. Bovendien maak ik ook gebruik van de derdebetalersregeling waarbij ik de tegemoetkoming rechtstreeks met je ziekenfonds regel.

Vergeet bij de eerste consultatie dus zeker niet jouw paspoort en enkele klevertjes van de mutualiteit mee te brengen.

Tijdens de zwangerschap

  • Bij een eerste consultatie wordt er eenmalig een dossierkost aangerekend. Dit wordt door de meeste ziekenfondsen voor een deel terugbetaald.
  • Tijdens de zwangerschap heb je recht op 12 terugbetaalde prenatale consultaties. Let op: De bezoeken aan je gynaecoloog en vroedvrouw in het ziekenhuis tellen hier ook mee. Dit komt er op neer dat er meestal nog 7 à 8 consultaties mogelijk zijn door een vroedvrouw aan huis. Hiervoor hoef je zelf niets te regelen, dat doe ik voor jou.
  • Je hebt ook recht om workshops en infosessies te volgen die deels terugbetaald worden door je ziekenfonds.

Luister dus zeker eens bij je ziekenfonds voor meer informatie over mogelijke terugbetalingen van dossierkost en infosessies/workshops.

Na de bevalling

Na je thuiskomst uit het ziekenhuis heb je ook recht op een vroedvrouw:

  • Vanaf de dag van de geboorte tot dag 5 heb je iedere dag recht op een terugbetaalde consultatie van mij als vroedvrouw. Dit is afhankelijk van de dagen die je in het ziekenhuis doorbrengt. Bijvoorbeeld: Wanneer je op dag 3 thuiskomt van het ziekenhuis, dan kan ik die dag nog langskomen en op dag 4 en 5.
  • Vanaf dag 6 tot en met de leeftijd van 1 jaar heb je nog recht op 6 terugbetaalde consultaties.
  • Wanneer de gynaecoloog of kinderarts dit nodig vinden, kunnen er extra consultaties voorgeschreven worden die ook via het derdebetalerssysteem geregeld worden.
  • Bij elk huisbezoek reken ik een kilometervergoeding aan van 0,4 euro/km.