Topvroedvrouw die er altijd is

Topvroedvrouw die er altijd is als je vragen, bedenkingen, bezorgdheden, … hebt!
Enorme steun voor kersverse ouders, vooral tijdens de eerste dagen/weken.
👏🥰